STRUKE:

tarifa

tarifa (tal. tariffa ili tur. tarife < arap. ta‘rīfa: obavijest), popis cijena za različite isporuke i usluge, os. javnopravne naravi. Propisuje se zakonom ili odlukom davatelja usluge, a kod plaća može biti određena i kolektivnim (tarifnim) ugovorom. Najčešće se javno objavljuje za različite vrste gosp. usluga, primjerice tarife za prijevoz putnika i robe, za cjevovodni transport nafte i plina, za telekomunikacijske i internetske usluge, za korištenje autocesta, mostova i tunela, tarife osiguravajućih društava, bankovne tarife, tarife usluga komunalnih poduzeća, otpremničke tarife i dr. Postoje i tarife javnopravne naravi koje su fiskalnoga karaktera, a služe i zaštiti interesa domaćega gospodarstva (carinske tarife). Tarifna politika unaprijed je utvrđeni akt drž. organa, međunarodne ili domaće asocijacije u pojedinoj grani transporta koji određuje cijenu usluge prijevoza. Vođenjem određene tarifne politike može se znatno utjecati na pojedinu granu transporta, na promet u cjelini te na njegovo mjesto, ulogu i značaj kao specifične gosp. djelatnosti. Tarifni sustav uređeni je skup svih propisa o cijenama određenih usluga i o svim normama, općim i specijalnim propisima, kojima se reguliraju odnosi iz različitih djelatnosti gosp. usluga. Tarifni razred oznaka je za skupine robe, pa i prometnoga supstrata općenito, sa svrhom određivanja vozarine. Tarifni suverenitet pravo je države ili pravne osobe na samostalno formiranje cijena prijevoznih ili nekih drugih gosp. usluga.

tarifa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60455>.