STRUKE:

tečaj

tečaj.

1. Cijena po kojoj se prodaju i kupuju devize, valute, vrijednosni papiri i roba na burzama. Razlikuju se: a) nominalni tečaj, kratkoročna (spot) cijena jedinice strane valute izražena u jedinicama domaće valute; b) ravnotežni tečaj, pri kojem je bilanca plaćanja i/ili devizno tržište neke nac. ekonomije u ravnotežnoj situaciji (ponuda izjednačuje potražnju za devizama); c) efektivni tečaj, ponderirana prosječna promjena tečaja neke nac. valute prema izabranoj košarici drugih valuta; d) fiksni tečaj, sustav relativne nepromjenljivosti pariteta nacionalne valute, odn. varijacije tečajnih kotacija u vrlo ograničenom opsegu, što proizlazi iz obveze monetarnih vlasti da taj tečaj različitim mjerama ekon. politike održavaju unutar uskoga raspona kotacija; e) fluktuirajući tečaj, koji teoretski razumijeva neograničene varijacije tečajnih kotacija određenih kretanjem funkcija ponude i potražnje na deviznom tržištu, bez izravnog utjecaja države na njihovo formiranje.

2. Sustavan i zaokružen oblik izlaganja nekoga gradiva.

3. Kratka obuka za stjecanje znanja i umijeća iz nekoga područja (npr. računalni tečaj).

tečaj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60621>.