tehnopsihofiziologija

tehnopsihofiziologija (tehno- + psiho- + fiziologija), disciplina koja se bavi psihofiziološkim aspektima prilagođavanja rada čovjeku. Upotrebljava se i naziv inženjerska psihologija.

tehnopsihofiziologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60661>.