Telegram

Telegram, tjednik za kulturna i društvena pitanja, izlazio u Zagrebu 1960–73. Do 1965. izlazio je u nakladi Vjesnika, potom Društva književnika Hrvatske, a od 1971. do obustave 1973. u nakladi Prosvjetnoga sabora Hrvatske. Uređivali su ga F. Hadžić (1960), M. Božić (1960–65), Mirko Bošnjak (1965–68), Hrvoje Šarinić (1968–70) i B. Hudoletnjak (1971–73). Jedini kulturni list 1960-ih u Hrvatskoj, namijenjen širokoj čitateljskoj publici, njegovao je i poticao kritiku suvremenih umjetničkih djela i društvenih prilika, donosio prijevode, kulturne vijesti iz inozemstva i književne radove. Organizirao je i književne natječaje. U broju od 17. III. 1967. objavljena je na naslovnoj stranici → Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika. Izvrgnut pritiscima, list je 1970. obustavljen, a ponovno je bio pokrenut 1971. s podnaslovom Hrvatski list za pitanja kulture.

Telegram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60721>.