STRUKE:

telekineza

telekineza (tele- + -kineza) (također psihokineza), parapsihol. pojam koji označuje hipotetičku mentalnu sposobnost kontrole, odn. manipulacije vanj. događajima i predmetima, bez izravnoga kontakta s događajem ili predmetom i bez uporabe poznate fizikalne sile (npr. kako će se okrenuti igraća kocka).

telekineza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60725>.