Testen, Janez Ambroz

ilustracija
TESTEN, Janez Ambroz, Dvije duše razgovaraju, 1981. Krapanj, franjevački samostan

Testen, Janez Ambroz, hrvatski slikar slovenskog podrijetla (Loka pri Mengšu, 31. VIII. 1897Zadar, 7. I. 1984). U red Male braće stupio 1920. u Dubrovniku pod imenom Ambroz. Život je provodio u dalmatinskim samostanima, najdulje u Kuni na Pelješcu, na Krapnju i u sv. Eufemiji u Kamporu na Rabu, gdje je 1989. u sklopu Etnografskoga muzeja otvorena Memorijalna zbirka fra Ambroza Testena. U slikarstvu samouk; značajnija djela stvorio u kasnijoj životnoj dobi. Njegovo je slikarsko polazište u smjeloj uporabi boje i bliskosti ekspresionizmu. Veći dio kristoloških i biblijskih kompozicija (Dvije duše razgovaraju, 1981), krajolika i mrtvih priroda ostvario je u gvašu, akvarelu i sepiji. Naslikao je Križni put u Orebiću, Kamporu na Rabu i Brodarici kraj Šibenika.

Testen, Janez Ambroz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61033>.