STRUKE:

tiourea

tiourea (grč. ϑɛῖoν: sumpor + urea) (tiokarbamid), sumporni analogon ureje, (NH2)2C = S, u tautomernoj ravnoteži s izotioureom, NH = C(NH2)SH. To je bijela kristalna tvar u obliku rompskih prizama, topljiva u vodi. Tiourea i njezini derivati upotrebljavaju se u proizvodnji polimernih materijala, za ubrzanje vulkanizacije i proizvodnju nekih lijekova te kao antioksidansi i sredstva za poliranje i čišćenje, posebno za srebrne predmete.

tiourea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61398>.