Tomasović, Mirko

Tomasović, Mirko, hrvatski književni povjesničar i prevoditelj (Split, 6. XI. 1938Zagreb, 7. V. 2017). Francuski jezik i književnost i komparativnu književnost diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1963), gdje je i doktorirao 1979. radom o M. Kombolu te radio na Odsjeku za komparativnu književnost od 1971. do umirovljenja 1999. Bio je redoviti član HAZU od 2000. Uređivao je časopise Vidik i Croatica te Colloquia Maruliana. U znanstvenom radu bio je usmjeren na povijesne mijene u hrvatskoj književnosti (Slike iz povijesti hrvatske književnosti, 1994; Nove slike iz povijesti hrvatske književnosti, 2008; Domaća tradicija i europski obzor, 2009; Neznane i neznani: kroatistički prinosi, 2011; Raspre i rasprave, 2012), na hrvatsku književnost humanizma i renesanse (Analize i procjene, 1985; Poeti i začinjavci, 1991; Vila Lovorka: studije o hrvatskom petrarkizmu, 2004), posebice na djelo M. Marulića i njegovu europsku recepciju (Marko Marulić Marul, 1989; Sedam godina s Marulom, 1996; Nove godine s Marulom, 2000; Marulološke rasprave, 2002). Tomasović je interpretirao tradicionalnu hrvatsku galantnu liriku u rasponu od prvih naraštaja hrvatskih petrarkista, preko romantičara, do pjesnika iz razdoblja moderne, tumačio komparatističke receptivne, metričke i emitivne pojave (Komparatistički zapisi, 1975; Tradicija i kontekst, 1988), kao i traduktološki aspekt hrvatskih prepjeva s romanskih jezikâ (O hrvatskoj književnosti i romanskoj tradiciji, 1978; Traduktološke rasprave, 1996), a istaknuo se i prepjevima lirike, epike i dramskoga pjesništva s francuskoga (N. Boileau, P. de Ronsard, V. Hugo, A. de Musset, A. de Lamartine, A. de Vigny, Ch. Baudelaire, P. Verlaine), talijanskoga (Dante, F. Petrarca, T. Tasso), španjolskoga (T. de Molina, M. de Cervantes) i portugalskoga jezika (F. Pessoa, L. Vaz de Camões, C. Verde, M. de Sá-Carneiro). Autor je nekoliko antologija te pokretač i organizator mnogih hrvatskih književnoznanstvenih manifestacija i skupova.

Tomasović, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61664>.