Traljić, Seid Mustafa

Traljić, Seid Mustafa, hrvatski povjesničar (Sarajevo, 10. IV. 1915Zadar, 22. IX. 1983). Diplomirao je 1949. povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1941. do 1943. radio je u Ministarstvu prosvjete, a 1943–45. u Državnom arhivu u Zagrebu. Nakon diplome zaposlio se u Historijskom institutu JAZU u Zagrebu, potom je prešao u Zadar, gdje je 1957–80. radio u Institutu za povijesne znanosti JAZU, a 1980–83. predavao opću povijest srednjeg vijeka i hrvatsku povijest novoga vijeka na Filozofskom fakultetu. Proučavao je pomoćne povijesne znanosti (Vodeni znakovi XIII. i XIV. vijeka, koautor V. Mošin, I–II, 1957) i orijentalistiku, povijest Bosne i Dalmacije za osmanske vlasti, osobito prilike na mletačko-osmanskoj granici te trgovačke i tranzitne veze Bosne i dalmatinskih gradova (Vrane, Zadra, Nina, Drniša, Obrovca). Ostala djela: Sarajevski grad-Vratnik (1937).

Traljić, Seid Mustafa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62002>.