STRUKE:

Tribonijan, Gaj

Tribonijan, Gaj (lat. Gaius Tribonianus [ga'jus ~ni·a:'nus]), istočnorimski pravnik (Sida u pokrajini Pamfiliji, danas Eski Adalia u pokrajini Antalya, Turska, ? 500Carigrad, ? 547). Visoki drž. službenik cara Justinijana I. (quaestor sacri palatii, praefectus praetorio, consul, magister officiorum) i njegov gl. suradnik u zakonodavnom i kodifikatornom radu (Codex, Digesta, Institucija i Codex repetitiae praelectionis, Novellae Corpus iuris civilis).

Tribonijan, Gaj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62239>.