Tuškan, Grga

Tuškan, Grga, hrvatski političar i odvjetnik (Velemerić, 5. VII. 1845Sisak, 22. II. 1923). Nakon studija prava u Zagrebu i Grazu, od 1873. bio pripravnik u Zagrebu, a 1877. otvorio je odvjetnički ured u Sisku. Od početka 1880-ih djelovao u Stranci prava, od 1883. bio saborski zastupnik. God. 1885. bio je svjedokom fizičkog obračuna u Saboru između pravaša D. Starčevića i bana K. Khuen-Héderváryja, ali je, odbivši svjedočiti u banovu korist, 1886. bio osuđen na zatvorsku kaznu, oduzimanje doktorske titule i prava na odvjetničku praksu. Potom je u Sisku otvorio kavanu i bio aktivan u gospodarskom i političkom životu grada. Na njegovu je inicijativu 1892. bilo osnovano Štedovno-pripomoćno društvo, a 1897. Posavska štedionica. Prilikom raskola Stranke prava 1895. priklonio se F. Folnegoviću, postao predsjednik »domovinaša« te od 1897. bio ponovno saborski zastupnik. Kada su se »domovinaši« 1903. ujedinili s Neodvisnom narodnom strankom u Hrvatsku stranku pravu, bio je predsjednik nove stranke, potom od 1906. predsjednik Hrvatsko-srpske koalicije. U Kraljevini SHS pristupio je Demokratskoj stranci. Svoj je imetak ostavio JAZU, kao i mnogim sisačkim društvima.

Tuškan, Grga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62831>.