STRUKE:

vandalizam

vandalizam (franc. vandalisme), oštećivanje, razaranje javne ili privatne imovine bez razloga ili povoda, bezobzirnost prema kult. vrjednotama. Izraz je nastao po Vandalima, germ. narodu koji je 455. opljačkao Rim; prvi ga je upotrijebio 1794. H. Grégoire.

vandalizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63827>.