Velebitsko podgorje

Velebitsko podgorje, područje u podnožju Velebita, između Senja i rijeke Zrmanje. Kao Podgorje spominje se od XIV. st. Građeno je od gornjokrednih vapnenaca. Ispresijecano je mnogobrojnim dragama, kojima su donji dijelovi potopljeni (morske uvale i zaljevi). Ogoljelost područja (vapnenački kamenjar) rezultat je dugotrajnoga čovjekova utjecaja (krčenje, ispaša stoke). Izgradnja Jadranske magistrale omogućila je razvoj turizma (Senj, Jablanac, Karlobag); redovite trajektne veze s otokom Rabom i Pagom. – Naseljeno u antičko doba. Za rimske vladavine ondje su bila naselja Lopsica kraj Svetoga Jurja (Jurjevo), Ortopula kraj Jablanca, Vegium kraj Karlobaga i Argyruntum kraj Starigrada. U drugoj polovici XVII. st. austrijske i mletačke vlasti naselile su ga Bunjevcima.

Velebitsko podgorje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64114>.