Velika arteška zavala

Velika arteška zavala (engleski Great Artesian Basin [grẹit α:ti:'ziən bẹi'sən]), najveći arteški bazen u Australiji, među najvećima u svijetu; obuhvaća 1 736 000 km². Pruža se na sjeveroistoku kontinenta, od obale zaljeva Carpentaria na sjeveru do srednjeg toka rijeke Darling na jugu. Glavne vodonosne slojeve tvore mezozojski pješčenjaci. Podzemna voda dopunjuje se uglavnom oborinskom vodom sa zapadnih padina Velikoga razvodnoga gorja. Voda, često mineralna, iskorištava se za napajanje stoke. Prosječna je dubina bušotina 500 m, najveća do 3000 m; temperatura vode iznosi od 30 do 100 °C. Zbog velikoga broja bušotina voda se danas uglavnom crpi. (→ arteška voda)

Velika arteška zavala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64137>.