Vresk, Milan

Vresk, Milan, hrvatski geograf (Žarovnica kraj Lepoglave, 27. I. 1937Zagreb, 11. I. 2003). Geografiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1972. Usavršavao se u SR Njemačkoj i Ujedinjenome Kraljevstvu. Od 1965. zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1988. do 2003. bio redoviti profesor. Predavao je na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu. Bio je dugogodišnji voditelj projekta Urbanizacija Hrvatske. Napisao je sveučilišne udžbenike za kolegije koje je predavao. Bavio se urbanom geografijom, urbanim i regionalnim planiranjem te teorijom geografije. Djela: Osnove urbane geografije (1977), Razvoj urbanih sistema u svijetu (1984), Grad u regionalnom i urbanom planiranju (1990), Uvod u geografiju (1997).

Vresk, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65465>.