Vukelić, Joso

Vukelić, Joso, hrvatski šumarski stručnjak (Senj, 3. IV. 1955). Diplomirao 1979., doktorirao 1990. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti profesor od 1997. Pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo (1993–96). U znanstvenoistraživačkom radu posebno se istaknuo fitocenološkim radovima o šumskim ekosustavima panonskoga gorja i Velebita. Objavio je 80 znanstvenih i 40 stručnih radova, bibliografija i popularnih prikaza, sveučilišne udžbenike Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj (s Đ. Raušem, 1998) i Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj: nacionalna ekološka mreža (koautor, 2008). Glavni urednik časopisa Glasnik za šumske pokuse (1995–2006).

Vukelić, Joso. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65629>.