STRUKE:

Behar

Behar, list za zabavu i pouku što su ga 1900. u Sarajevu pokrenuli muslimanski intelektualci Safvet-beg Bašagić, Edhem Mulabdić i Osman Nuri Hadžić. U njemu su objavljivani književni prilozi, prijevodi iz orijentalnih književnosti, kulturni i povijesni članci, didaktičko-religiozni prilozi i dr. Potkraj izlaženja, uoči I. svjetskog rata, nastojao je povezati Bošnjake (»muslimanski svijet«) uz hrvatsku nacionalnu ideju, pa su u redakciju časopisa ušli i hrvatski pisci iz BiH ili pisci povezani s njome, primjerice T. Alaupović, S. Strahimir Kranjčević, J. Milaković, Lj. Dvorniković i dr.

Behar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6631>.