Zuiderzee

Zuiderzee [zœidərze:'], zaljev na sjeverozapadnoj obali Nizozemske, odvojen od Sjevernoga mora Zapadnim frizijskim otocima (Texel, Vlieland, Terschelling i Ameland). Nastao je potkraj XIII. stoljeća, kada je more probilo obalni pojas dina i poplavilo velike površine kopna. God. 1927–32. izgrađen je nasip između sjeveroistočnoga područja Wieringena i zapadnoga Frieslanda, dug 32 km. Tim nasipom, koji je u razini Sjevernoga mora širok 90 m, a pri vrhu 32 m, odvojen je sjeverni dio Zuiderzeea (Waddenzee) od južnoga dijela Zuiderzeea ili IJsselmeera; na taj je način IJsselmeer postao slatkovodnim jezerom. Velikim agrotehničkim radovima koji su započeli 1920. isušene su prostrane površine te je IJsselmeer znatno smanjen.

Zuiderzee. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67508>.