STRUKE:

Adris grupa d.d.

Adris grupa d.d., hrvatska turistička kompanija sa sjedištem u Rovinju. Utemeljena je 2004. odlukom najznačajnije tvrtke u njezinu sastavu Tvornice duhana Rovinj (TDR), koja je osnovana 1872. Nakon II. svjetskoga rata zatvorene su tvornice duhana u Puli, Senju i Rijeci, a potom je modernizirana tvornica u Rovinju (u početku nabavom novih strojeva, a zatim kompjutorizacijom i robotizacijom proizvodnje), što je omogućilo jačanje TDR-a. Nakon osamostaljenja RH, TDR je postao tvrtka u privatnom vlasništvu, od 2004. u sklopu Adris grupe d.d. Nova kompanija se postupno orijentira na područja turizma i hotelijerstva, zdrave hrane, osiguranja i trgovine nekretninama, a napušta duhansku djelatnost (2015. prodala je TDR multinacionalnoj kompaniji British American Tobacco – BAT). Organizirana je u tri osnovne strateške poslovne jedinice: turizam, kojom upravlja Maistra d.d. (raspolaže s devet hotela, osam turističkih naselja i pet kampova; tijekom 2018. i 2019. Adris je potpuno preuzeo HUP-Zagreb d.d.); proizvodnja zdrave hrane, kojom upravlja Cromaris d.d., te osiguranje, kojom upravlja Croatia osiguranje d.d. (Adris ga je preuzeo početkom 2014. i posjeduje 66,34% udjela u temeljnom kapitalu). U sklopu kompanije otvorena je 2001. Galerija Adris, a 2007. osnovana je Zaklada Adris, koja pomaže umjetničke i humanitarne projekte. U 2018. Adris grupa ostvarila je 5,8 milijarda kuna prihoda.

Adris grupa d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68230>.