Blagaj

Blagaj (prije Hrvatski Blagaj), selo na Kordunu, 15 km sjeverno od Slunja, Karlovačka županija; 29 st. (2011). Leži na lijevoj obali rijeke Korane, na 248 m apsolutne visine. Crkva sv. Duha. Poljodjelstvo i stočarstvo (ovca, govedo, svinja). Na desnoj obali rijeke Korane, nad kanjonom, ruševine burga (poč. XV. st., napušten 1865) knezova Blagajskih. – God. 1504. spominje se pod imenom Blagajski Turanj. Za krajiške uprave (nakon 1699) tu je bila pukovnija.

Blagaj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68640>.