STRUKE:

Jošija

Jošija (hebrejski Jo’šijjahu), judejski kralj od 640. do 609. pr. Kr. Prekinuo je vazalski položaj prema Asiriji i otklonio politički utjecaj Egipta. Pokušao provesti vjersku obnovu ukinuvši asirske kultove u jeruzalemskom svetištu te svetište u Betelu. U sukobu s egipatskim faraonom Nehom Jošija je poginuo, a Juda potpala pod egipatsku vlast.

Jošija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68916>.