Benincasa, Gratiosus

Benincasa [beniŋka:'sa], Gratiosus, talijanski kartograf (Ancona, oko 1400Ancona, 1482). Autor rukopisnih pomorskih karata tzv. portulana i atlasa. U atlasu izrađenom između 1435. i 1445., među 62 zemljovida na posebnom je listu prikazan Jadran. Karta Jadrana iz 1472. jedna je od najvećih portulanskih karata hrvatskoga primorja.