STRUKE:

Domaslava

Domaslava, pripadnica hrvatske vladarske obitelji iz doba hrvatske narodne dinastije, vjerojatno živjela u X. st. Jedini spomen njezina imena pronađen je na fragmentu natpisa s grede nekadašnje oltarne pregrade iz predromaničke crkve sv. Vida u Klisu, koja sudeći prema arheološkim i umjetničkim osobinama vjerojatno potječe iz IX. st. Sam natpis tek je djelomično sačuvan i sadrži tipične predromaničke pleterne motive karakteristične za IX. st. Njegovo čitanje još uvijek nije potpuno razriješeno, a za sada je predloženo sljedeće rješenje: (Ego … rex Croat)orum filiu(s … regis una cum coniuge) mea Domaslava regina (hoc opus fieri iussi). Na temelju takva čitanja moglo bi se zaključiti da je Domaslava bila hrvatska kraljica, četvrta po imenu poznata vladarica iz hrvatske narodne dinastije, a današnji stupanj povijesno-filološke analize natpisa upućuje da je živjela u prvoj polovici X. st.

Domaslava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69339>.