Benkovac

ilustracija
BENKOVAC, kaštel

Benkovac, grad u sjevernoj Dalmaciji; 2863 st. (2011). Leži između južne Bukovice i Ravnih kotara, uz željezničku prugu Knin–Zadar (68 km) i križanja cesta Zadar–Knin, Biograd–Obrovac, Novigrad–Šibenik. Preradba grožđa (podrumarstvo) i plastičnih masa; otkup kože i vune. – U Podgrađu kraj Benkovca ostatci su antičkoga naselja Asserie, a u Šopotu je iskopan vrijedan natpis iz doba kneza Branimira iz IX. st. U srednjem vijeku šire područje benkovačkoga kraja ulazilo je u sastav hrvatskih županija (ninske, lučke, sidraške i bribirske) s posjedima nekih od 12 hrvatskih plemićkih rodova. Na prapovijesnoj gradini, oko koje se razvilo današnje naselje, plemićka obitelj Benković izgradila je u srednjem vijeku istoimenu utvrdu (kaštel), po kojoj je i cijelo naselje dobilo ime. Kaštel ima jednu visoku kulu četvrtasta tlorisa i dvije kružne kule na uglovima. Mletačkim osvajanjem u XV. st. Benkovac dobiva značenje pograničnog uporišta, ali i važnoga trgovačkog raskrižja koje obalne gradove sjeverne Dalmacije povezuje s Hrvatskom. Osmanlije su ga osvojili 1527. i pod njihovom je vlašću do 1683. Potkraj XVII. i početkom XVIII. st. na područje Benkovca doseljava se morlačko stanovništvo. U doba francuske uprave stječe status seoske općine (1811); pod austrijskom upravom općinsko i sudsko sjedište za bližu okolicu (pretura od 1847). Od polovice XIX. st. pod kaštelom se razvija trgovište, a u njegovoj se blizini nalazi crkvica sv. Antuna iz 1743. Nakon I. svjetskog rata upravno i političko središte kotara kojemu su pripadale općine Benkovac, Novigrad, Obrovac, Smilčić i Stankovci. Demografski rast i gospodarski razvoj pojačani su nakon 1918. i posebice nakon 1945. Godine 1991., tijekom srpske agresije, grad i okolno područje zaposjednuti su, a hrvatsko stanovništvo uglavnom prognano. Oslobođen u vojno-redarstvenoj akciji »Oluja« 1995.

Benkovac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6939>.