STRUKE:

Bićanić, Ivo

Bićanić, Ivo, hrvatski ekonomist (Zagreb, 9. II. 1951). Diplomirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio od 1976. do umirovljenja 2016; redoviti profesor makroekonomije. Magistrirao na Sveučilištu u Oxfordu. Bio je suradnik na St. Anthony´s College u Oxfordu (1985) i na Woodrow Wilson International Center for Scholars u Washingtonu (1993–94) te gostujući profesor na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (1996–2010) i na Sveučilištu u Zürichu (od 2012). Objavljuje radove u inozemnim časopisima i knjigama. Komentator časopisa Banka. Preveo više klasičnih i suvremenih ekonomskih djela s engleskog jezika (J. M. Keynes, A. K. Sen i dr.). Važnije djelo: Makroekonomika I za ekonomiste i neekonomiste s hrvatskim primjerima (koautor Milan Deskar-Škrbić, 2018).

Bićanić, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69547>.