STRUKE:

Baker, Alan

Baker [bẹi'kə], Alan, britanski matematičar (London, 19. VIII. 1939Cambridge, 4. II. 2018). Doktorirao (1964) na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je i radio od 1966. Bavio se teorijom brojeva, diofantskim jednadžbama, diofantskom analizom i dr. Za poopćenje Gelfond-Schneiderova teorema, koji je rješenje sedmoga Hilbertova problema, dobio je Fieldsovu medalju (1970). Glavna su mu djela: Teorija transcendentnih brojeva (Transcendental Number Theory, 1975), Kratki uvod u teoriju brojeva (A Concise Introduction to the Theory of Numbers, 1984), Sveobuhvatni tečaj teorije brojeva (A Comprehensive Course in Number Theory, 2012). Bio je član Royal Society od 1973.

Baker, Alan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70137>.