polarnica

polarnica, paralela (usporednica) koja dijeli polarni (arktički, odnosno antarktički) pojas od umjerenoga. Nalazi se na 66°33ʹ sjeverne (sjeverna ili arktička polarnica) i južne geografske širine (južna ili antarktička polarnica). Usporedna je s ekvatorom. Granica je pojasa u kojem se javljaju polarni dan (dio godine u polarnome pojasu ili krugu kad Sunce ne zalazi; traje od 24 sata na polarnicama do 186 dana na polovima) i polarna noć (dio godine u polarnome pojasu ili krugu kad Sunce ne izlazi; traje od 24 sata na polarnicama do 179 dana na polovima); zbog loma svjetlosti Sunca u atmosferi (→ refrakcija) polarni dan se produžuje, a polarna noć skraćuje.

polarnica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70409>.