STRUKE:

Bernburg

Bernburg [bε'rnburk], grad na rijeci Saale, Sachsen‑Anhalt, srednja Njemačka; 35 516 st. (2010). Prvi se put spominje 961. Sastoji se od staroga, više položenoga, i novijega dijela koji tek od XVI. st. tvore jedinstveni grad. Proizvodnja kamene soli, seruma, cementa, vodikova peroksida, poljoprivrednih strojeva, papira. Renesansni dvorac (XVI. st.), kasnogotička crkva (XIII. st.). U okolici grada otkopano je neolitičko nalazište, koje pripada kompleksu kulture ljevkastih vrčeva. Eponim za bernburšku kulturu. Po nalazima srodan Walternienburgu.

Bernburg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7169>.