Bernik, France

Bernik, France, slovenski književni povjesničar (Ljubljana, 13. V. 1927). Nakon studija slavistike i postignutog doktorata na Sveučilištu u Ljubljani obavljao mnoge stručne poslove (urednik u Matici slovenskoj, u ediciji Sabranih djela slovenskih pisaca i dr.). Od 1987. redoviti je član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (predsjednik 1992–2002). Proučavao slovensku književnost od realizma do moderne. U više svojih knjiga već je 1960-ih god. afirmirao metodološka ishodišta unutarnjeg pristupa (interpretacija), što posvjedočuju njegove monografije o S. Jenku kao liriku, a posebno velika monografija o književnom djelu I. Cankara (objavljena na njemačkom jeziku 1997).

Bernik, France. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7177>.