bezgotovinski promet

bezgotovinski promet, način namirivanja obveza plaćanja bez upotrebe gotovine, prijenosom novčanog iznosa s računa dužnika na račun vjerovnika u knjigama banaka i drugih novčanih ustanova. Pritom se primjenjuju različiti instrumenti: virmanski nalog, ček, mjenica, kreditne kartice itd. Bezgotovinski promet u zemlji može biti organiziran kao žiro (kreditni) promet, u kojem dužnik (bančin vjerovnik) daje nalog banci da s njegova računa prenese vjerovniku (odobri mu kredit) određeni iznos sredstava, i kao čekovni (debitni), gdje dužnik u poslu (bančin vjerovnik) naređuje banci (izdaje ček) da zaduži njegov račun za iznos doznačen vjerovniku. Bezgotovinski promet je dominantan način plaćanja u suvremenim gospodarstvima.

bezgotovinski promet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7374>.