Bihaćka kapetanija

Bihaćka kapetanija, vojno-teritorijalna jedinica sa središtem u Bihaću. Uspostavio ju je kralj Ferdinand I. Habsburgovac 1528., a za kapetane je uglavnom postavljao Nijemce. Posljednji hrvatski kapetan bio je Josip Lamberg, umjesto kojega su Osmanlije 1592. postavili svojega podanika, tako da je Bihaćka kapetanija nastavila postojati i za osmanske vlasti. Bihaćki kapetani držani su prvacima među svim kapetanima Bosanskog pašaluka te su bili članovi ajanskog vijeća. Ukinuta je 1835. Zadaća joj je bila obrana Bihaća i Bihaćke krajine, ali su vojnici iz te kapetanije sudjelovali u svim turskim ratovima u susjednim hrvatskim zemljama pod vlašću Habsburgovaca.

Bihaćka kapetanija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7531>.