bijeg kapitala

bijeg kapitala, prebacivanje kapitala, najčešće slobodnih novčanih sredstava, iz jedne države u drugu. Motivi mogu biti: ekonomska ili monetarna nestabilnost, visoko oporezivanje, strah od konfiskacije, ratovi i revolucije. Obično ga prati smanjenje deviznih pričuva središnje banke, deprecijacija tečaja valute, rast domaćih kamatnih stopa (bez obzira što bi to trebalo poticati priljev inozemnoga kapitala) i nemogućnost zaduživanja u inozemstvu. Bijeg kapitala može prisiliti zemlju na primjenu deviznih kontrola i zamrzavanje otplate inozemnih dugova.

bijeg kapitala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7549>.