binarni predmetak

binarni ili kvazidecimalni predmetak, uobičajeni naziv i pripadni znak s određenom vrijednošću od 2n, gdje n poprima vrijednosti 10, 20, 30 itd., pa nosi naziv decimalnog (desetičnog) predmetka kojemu je ujedno slične vrijednosti: kilo (k = 210 = 1024), mega (M = 220 = 1 048 576) itd. S pomoću binarnoga predmetka tvore se binarne jedinice.

binarni predmetak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7699>.