Biti, Vladimir

Biti, Vladimir, hrvatski književni teoretičar (Novi Sad, 9. III. 1952). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao komparativnu književnost i jugoslavistiku 1975; doktorirao 1981; od 1993. redoviti je profesor teorije književnosti na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a od 2008. redoviti profesor slavenske filologije na Sveučilištu u Beču. Član uredništava više hrvatskih i stranih časopisa za znanost o književnosti; urednik teorijske biblioteke Polilog, u sklopu koje je priredio više relevantnih zbornika tekstova i prevedenih teorijskih knjiga; 1996–98. bio je predsjednik Hrvatskoga semiotičkog društva. Bavi se osobito teorijom pripovijedanja i pripovjednog teksta; radove objavljuje u zemlji i inozemstvu. Objavio knjige Bajka i predaja (1981), Interes pripovjednog teksta (1987), Pripitomljavanje drugog (1989), Upletanje nerečenog (1994), Strano tijelo pri/povijesti (2000), Doba svjedočenja (2005). Posebnu vrijednost ima njegov opsežni Pojmovnik suvremene književne teorije (1997), u kojem je u leksikonskom obliku obradio važnije teorijske pojmove obuhvativši sve relevantnije smjerove suvremene teorije književnosti od formalizma preko strukturalizma i semiotike do poststrukturalizma.

Biti, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7911>.