Bjelanović, Sava

Bjelanović, Sava (Savo), političar i publicist (Đevrske, 15. X. 1850Zadar, 2. III. 1897). Studirao pravo u Beču. Osnovao Srpsku stranku na Primorju, pokrenuo i uređivao Srpski list (1880–88), a nakon njegove zabrane Srpski glas (1888–97), glasnik Srpske stranke. Zastupao u Dalmatinskom saboru 1883–89. izborni kotar Benkovac, Obrovac i Kistanje, izborni kotar Drniš, Knin i Vrliku 1889–97. U svojem političkom djelovanju najprije zastupa srpski nacionalizam i suradnju s autonomašima, te se protivio sjedinjenju Dalmacije s ostalom Hrvatskom, a od 1866. postupno se približava hrvatskim političarima u Dalmaciji (tzv. zadarski kompromis, 1888), da bi se na kraju priklonio jugoslavenstvu. Napisao Don Miho na braniku (1882), Kroz slavenske zemlje (1897).

Bjelanović, Sava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7976>.