STRUKE:

agnati

agnati (a1- + grč. γνάϑος: čeljust) → beščeljusti

agnati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=800>.