Blaue Reiter, Der

Blaue Reiter, Der [deɹ blạuə rại'təɹ] (njemački: Plavi jahač), izvorno ime almanaha koji su 1912. u Münchenu objavili V. Kandinski i F. Marc; jedan od najvažnijih programa umjetnosti XX. st.; simbolizira novu, »duhovnu« umjetnost, koju je materijalizam XIX. st. odbacivao. Osim izdavača, autori su almanaha, među ostalima, A. Kubin, A. Macke, D. Burliuk, te skladatelj A. Schönberg. Redakcija almanaha organizirala je izložbe (1911. i 1912) na kojima su sudjelovali značajni njemački i francuski umjetnici. Za uži krug oko redakcije ubrzo se udomaćio naziv Blauer Reiter; slikari toga kruga (A. Jawlenski, Gabriele Münter, P. Klee, H. Campendonk i dr.) slove kao idealističko-romantična sastavnica njemačkoga ekspresionizma i suprotni pol realističnijega smjera u Berlinu i Dresdenu. Prvi svjetski rat dokrajčio je aktivnosti kruga, a njegove ideje prihvaća Bauhaus ali i mnogi smjerovi unutar apstraktne umjetnosti.

Blaue Reiter, Der. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8104>.