STRUKE:

Bobota

Bobota, selo 15 km sjeverozapadno od Vukovara; 1651 st. (2011). Leži uz cestu Osijek–Vukovar. Pravoslavna crkva sv. Georgija iz 1767. Poljodjelstvo i stočarstvo (svinja, ovca, govedo). –Prvi se put spominje 1269. kao Stara Bobota. Prije osman. osvajanja, na poč. XVI. st., pripadala je Baćinskima. Za osman. vlasti doseljeni su Srbi, a za Kraljevine Jugoslavije srp. kolonisti iz Bosne i Like. Od XVIII. st. u sastavu Vukovarskog vlastelinstva. Tijekom velikosrp. agresije 1991. malobrojno nesrpsko pučanstvo protjerano je ili poubijano, a selo okupirano.

Bobota. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8281>.