STRUKE:

bonapartisti

bonapartisti, u širem značenju, pristaše dinastije Bonaparte u Francuskoj; u užem značenju, pristaše restauracije te dinastije nakon pada Prvoga Carstva (1814) i Drugoga Carstva (1870). Za revolucije 1848. omogućili su dolazak na prijestolje princu Charlesu Louisu Napoléonu Bonaparteu (Napoleonu III.), sinovcu Napoleona I. U Trećoj Republici organizirali su se (1871) kao politička stranka; političko značenje imali su samo do kraja 1870-ih.

bonapartisti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8624>.