STRUKE:

Bone, Mario

Bone, Mario, hrvatski oceanograf (Split, 16. IV. 1946Split, 12. IX. 2009). Diplomirao meteorologiju (1970), a doktorirao (1988) iz područja oceanografije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Usavršavao se u World Laboratory na Siciliji (1995–96). Radi u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (1970–2009) i bio njegov ravnatelj (od 1995). Bavio se teorijom turbulencije; razvio hidrodinamički model mora.

Bone, Mario. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8642>.