STRUKE:

agroklimatologija

agroklimatologija (agro- + klimatologija), znanost koja se bavi proučavanjem utjecaja klime i pojedinih meteoroloških elemenata na poljoprivredu, odnosno na uzgoj bilja i stoke. Budući da su svjetlost, voda i ugljični dioksid čimbenici fotosinteze, ključnog procesa za uzgoj bilja, a ujedno i klimatski čimbenici i obnovljivi prirodni resursi, oni su temelj održivosti poljoprivrede kao gospodarske grane i razvitka koncipiranoga za iduće tisućljeće pod nazivom održivi razvitak (engl. sustainable development). Sudjelovanjem u kruženju ugljika, poljoprivreda ima velik utjecaj na globalnu klimu i njezine aktualne, odnosno predvidive promjene, a najviše na tzv. učinak staklenika. Naime, najveće rezerve ugljika nalaze se u organskim ostatcima usjeva i u humusu tla, pa se procjenjuje da se iz poljoprivrede emitira oko 25% ukupnih količina ugljičnog dioksida, koji je temeljni uzrok toj pojavi, a zahvati u uzgoju bilja i stoke mogu povećavati ili smanjivati tu emisiju. Primjerice, povećanjem broja zahvata obradbe povećava se mineralizacija organskih tvari i emisija ugljičnog dioksida u atmosferu, a reduciranjem broja zahvata, ili potpunim isključivanjem, kao što je to u tzv. konzervacijskoj obradbi tla, zadržavanjem biljnih ostataka na površini emisija se može znatno smanjiti. Zato je realno očekivati međunarodne konvencije kojima će se ograničiti emisija ugljika iz poljoprivrede.

agroklimatologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=887>.