STRUKE:

Bosanska vikarija

Bosanska vikarija, osnovana 1339. u vrijeme boravka poglavara franjevačkog reda Gerarda Odonisa u Bosni, a odobrena na Generalnom kapitulu franjevačkog reda 1340. Potkraj XIV. st. imala je sedam kustodija, a 1393. osnovana je i osma u Apuliji (Italija). Prostirala se na dijelove Ugarske, Dalmacije, Italije, Raške i Bugarske te cijelu Bosnu i Hercegovinu. Od Bosanske vikarije napravljene su 1514. dvije nove vikarije: Bosna Hrvatska i Bosna Srebrena.

Bosanska vikarija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8882>.