Botteri, Matija

Botteri, Matija, hrvatski samouki prirodoslovac (Hvar, 7. XII. 1808Orizaba, Meksiko, 7. VII. 1877). Na poticaj R. Visianija, za čije je djelo Flora Dalmatica sakupio znatan dio materijala, postao sakupljač i istraživač flore Hvara i srednjodalm. otoka te okolnog Jadrana. Ostavio je u rukopisu četiri kataloga s popisom flore i faune, koje je poslije objavio S. Brusina. Dijelovi njegova herbara čuvaju se u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Botteri, Matija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8994>.