STRUKE:

branjevina

branjevina, mlada šuma u kojoj je zabranjena ispaša i lovno gospodarstvo. Zabrana traje dok stabalca ne odrastu toliko da im stoka ne može brstiti vrhove i grane ili ih inače oštećivati. Trajanje zabrane (5 do 30 god.) ovisi o vrsti drveća i uzgojnom obliku šume.

branjevina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9282>.