Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru

Brătescu-Voineşti [brəte'sku voine'št’], Ioan Alexandru, rumunjski književnik (Târgovişte, 1. I. 1868Bukurešt, 14. XII. 1946). Tradicionalistički orijentiran novelist: Dolores (1887), U svijetu pravde (În lumea dreptăţii, 1906), U službi mira (În slujba păcii, 1919) i dr.

Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9299>.