STRUKE:

Breno

Breno (latinski Brennus), prema predaji, vođa keltskoga plemena Senona. Prema Titu Liviju stavio se na čelo gornjoitalskih Kelta (Gala) koji su 386. pr. Kr. opsjedali grad Clusium te, vjerojatno u proljeće iste godine, porazili Rimljane na rijeci Aliji a napokon zauzeli i sam Rim. Pripisuje mu se uzrečica Vae victis (Jao pobijeđenima).

Breno. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9410>.