British thermal unit

British thermal unit [bri'tiš ϑə:'məl ju:'nit] (znak BTU ili Btu), tradicionalna angloamerička mjerna jedinica topline; 1 BTU iznodi približno 1055 J.

British thermal unit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9565>.