STRUKE:

brošantit

brošantit, monoklinski mineral sastava Cu4(SO4)(OH)6. Razvijen prizmatski do igličasto, često kao kora smaragdno do tamnozelen; staklasta sjaja. Nastaje oksidacijom bakrenog sulfida. Ime dobio po francuskom mineralogu A. J. F. M. Brochant de Villiersu (1773–1840).

brošantit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9731>.