STRUKE:

Budak, Mile

Budak, Mile, hrvatski liječnik (Drvar, 18. II. 1903Zagreb, 21. VII. 1961). Završivši 1926. studij medicine u Zagrebu, 1928–42. radio u zagrebačkoj Internoj klinici, u kojoj je 1934. osnovao plućni odjel. God. 1934–45. organizirao II. internu kliniku kao redoviti profesor Medicinskog fakulteta. Od 1948. do kraja života radio je u zagrebačkom Centralnom antituberkuloznom dispanzeru, u kojem je 1950. osnovao Centar za tuberkulozni meningitis. Bavio se napose problemima rehabilitacije tuberkuloznih bolesnika.

Budak, Mile. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9959>.