Upit ćehaja, pronađeno natuknica: 7

ćehaja

ćehaja (ćaja) (vulgarnoturski kehaya, književni turski kâhya < perz. ketḫudā, od ked: kuća i ḫuda: gospodar), ...

beglerbeg

beglerbeg (tur. beylerbeyi: beg begova), nekoć najviši čin u osmanskoj vojsci. Naziv njegove titule ...

džemat

džemat (tur. cemaat < arap. ğamā‘a: skupina, zajednica). 1. Muslimanska vjerska općina. Čine je svi ...

Rustem-beg

Rustem-beg, petrinjski sandžak-beg (? – Petrinja, 1595). Služio u pratnji bosanskih beglerbegova Ferhad-paše ...

sandžakbeg

sandžakbeg (turski sancakbeyi) (mir-i liva), u Osmanskome Carstvu glavni upravitelj i zapovjednik vojske ...

šeher

šeher (tur. şehir < perz. šehr), veliki grad. – Šeher-ćehaja, gradski ćehaja, gradski načelnik. ...

Tardić, Murat-beg

Tardić, Murat-beg, osmanski vojskovođa (Šibenik, ? – Sarajevo, ? 1545). Prvi se put spominje kao vojvoda ...